hjem

 

*OBS*

Fra den 01-03-17 og 2 uger frem, vil der være mindre driftsforstyrrelser på Lilliendalsvej og Lilliendal,

grundet at vi skal flytte nogle stik og afkoble en gammel forsyningsledning.

 

Danmark får vi vand fra grundvandet, hvilket er unikt. I 1859 blev Københavns første vandværk taget i brug, der betød en massiv forbedring af folkesundheden. Men vand er en knap ressource.

*Vigtig Info*

Mern vandværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling Torsdag 30. marts kl. 19.00 i Mern Forsamlingshus.

 

Dagsorden til generalforsamlingen i Mern Vandværk

Klik her.

Anbefalet Link

 

Mernogomegn.dk

 

 

 

Nyt Fællesregulativ

Klik Her

 

 

 

 

*Info*

 

Alle måler er aflæst pr. 1-1-17 til afregning

af perioden 1-7-16 til 31-12-16 regninger

er udsendt til betaling 1-2-2017