Måleraflæsning

Alle måler

er aflæst pr. 1-1-19 til afregning

af perioden 1-7-18 til 31-12-18. Regninger

er udsendt til betaling 1-2-2019