Om


Mern Vandværk A.M.B.A.


Gl. Præstøvej 36 B

4735 MernOm Mern vandværk


Vandværkets forsyningsområde.


Denne folder er udarbejdet i December 2004 jf. § 30 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg


Mern vandværk har erstattet Sdr. Mern og Nr. Mern vandværker med overtagelse af deres forsyningsområde. Mern vandværk er opført i 1988 på matr. Nr 4-d, Mern By.


 

Indvindingsboringer.


Vandværket råder over to boringer, der er forsynet med pumper der hver kan yde 25 m³/t.


Kort beskrivelse om vandbehandlingsanlægget.


Vandbehandlingsanlægget skal kunne reducere råvandets indhold af ammonium, jern, methan og svovlbrinte.


Beskrivelsen af behandlingsanlægget er taget fra vandværkets indvindingstilladelse fra 1988. Ifølge denne afblæses vandet med to blæsere på hver 100 m³/t, hvorefter det ledes til et reaktionsbassin på 15 m³.


Vandet filtreres dernæst i to parallelforbundne forfiltre på hver 3,15 m², hvilke med en største filterhastighed på 8 meter pr. time svare til 50,4 m³/t. de tre efterfiltre på hver 3,35 m² har med en filterhastighed på 5 meter per time en kapacitet på 50,25 m³/t.


Rentvandstanken under vandværket har en kapacitet på cirka 300 m³. Vandet pumpes ud i ledningsnettet med to rentvandspumper ặ cirka 25 m³/t, der er vlt- styret + der er tre andre pumper der sætter ind hvis der er støre forbrug ind 50 m³/t ved brand eller lignende.


Skylning af filtre sker med luft og vand, hvorefter skyllevandet ledes til et slambassin på 30 m³.


Efter en passende henstandperiode ledes vandet i rør til Malmosen.


Sdr. og Nr. Mern vandværker blev sammenlagt i 1987, hvor efter det samlede vandforbrug faldt drastisk fra mere end 120.000 m³ årligt til de nuværende.


Vandværket leverede i 2003 58.964 kbm. vand til 536 husstande, inkl. landbrug, institutioner, plejehjem og skoler.


Vandværket har indvindingstilladelse på 95.000 m³ fra 2002.


Bliver husstandene under Høvdingsgård Gods, Tågeby og Sandvig-kohave yderligere lagt ind under Mern Vandværk, vokser vandbehovet yderlige.


Vandværket vurderes bygningsmæssigt og maskinelt i særdeles god stand.


Den teknisk-hygiejniske stand er god.


Der er rigeligt kapacitet til at dække det nuværende og fremtidige vandbehov.